Bc. Eliška Vondráčková

Diplomová práce

Spotřebitelská smlouva v mezinárodním styku - interakce a analýza ustanovení nařízení Řím I a Brusel I

Consumer Contract in the cross-border Area - the Interaction and the Analyze of the Rome I Regulation and Brussel I Regulation
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza kolizní a procesní úpravy spotřebitelských smluv v evropském justičním prostoru. Její stěžejní část tak tvoří rozbor ustanovení nařízení Řím I a Brusel I, s využitím judikatury Evropského soudního dvora. V závěrečné části je provedeno vyhodnocení vzájemné provázanosti obou nařízení a stupně ochrany, kterou poskytují spotřebiteli, jako slabší straně smluvního vztahu …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of the conflict-of-law and procedural regulation of consumer contracts in European private international law. The core part of the thesis forms the analysis of Rome I regulation and Brussels I regulation, with taking into account decisions of European Court of Justice. In the final part is evaluated the interaction of both regulations and the level of protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta