Mgr. Pavel Opat

Rigorózní práce

Vývoj trestných činů proti bezpečnosti státu v českých zemích, se zaměřením na trestný čin vyzvědačství v období 1914-1938

The Development of Crimes against the State Security in Czech Lands with a Focus on the Crime of Espionage in the Period of 1914-1938
Anotace:
Tato rigorózní práce se zabývá vývojem trestných činů proti bezpečnosti státu, a to od období absolutismu až do platné právní úpravy, přičemž nechybí ani pohled de lege ferenda. Zvýšená pozornost je poté věnována trestnému činu vyzvědačství v období od roku 1914 do roku 1938. V tomto časovém rozmezí je představena zásadně veškerá relevantní judikatura, exkurz do tiskem publikovaných vyzvědačských afér …více
Abstract:
This rigorosum thesis deals with the development of crimes against the state security from the period of absolutism to the valid legislation, including (a look into) de lege ferenda possibilities. The thesis focuses notably on the crime of espionage in the period of the year 1914 to the year 1938. Essentially all relevant case law of this time period is introduced , as well as an excursion into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Oponent: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., JUDr. Jan Kazda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta