Tomáš PLEŠEK

Bakalářská práce

Čas a jeho pojetí v Topolově románu Sestra

Conception of time in Topol's novel Sestra
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá temporální analýzou románu Sestra, jehož autorem je Jáchym Topol. Teoretická část je zaměřena na naratology, kteří se ve svých odborných pracích zabývali pojetím času v literárních dílech. Největší prostor je věnován pojetí času Gérarda Genetta a třem kategoriím temporality: posloupnosti, trvání a frekvenci. V praktické části je vypracována temporální analýza románu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the temporal analysis of the novel Sestra which was written by Jáchym Topol. The theoretical part is devoted to narratologists who focused their studies on perception of time in literary works. Larger part of the thesis is devoted to the perception of time by Gérard Genette and three categories of story time: order, duration and frequency. The practical part also includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Fibiger, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLEŠEK, Tomáš. Čas a jeho pojetí v Topolově románu Sestra. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / AJ ČJ se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.