Bc. Nikola Trenzová

Diplomová práce

Výživa při paliativní péči u onkologických pacientů

Oncological patients nutrition in palliative care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem nutriční podpory při paliativní péči u onkologických pacientů a poskytuje celkový přehled této problematiky. Zahrnuje všeobecný popis paliativní medicíny a s ní souvisejícího pojmu kvality života. Praktická část práce je založena na dotazníkovém šetření. Jejím cílem je zhodnocení nutričního stavu u onkologických pacientů s paliativní symptomatickou péčí, posouzení …více
Abstract:
This Master's thesis deals with the nutrition support in palliative care for cancer patients. The theoretical part gives an overview in the field as well as a description of the palliative care and the related quality of life in general. The practical part presents a questionnaire-based study on the relation between the nutritional status and quality of life among the oncology patients with palliative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta