Bc. Kateřina Vágnerová

Bachelor's thesis

Mediální aktivismus a jeho projevy ve společnosti s nástupem nových médií

Media activism and its manifestations in society with the advent of new media
Anotácia:
Tato bakalářská práce mapuje projevy nástupu nových médií ve společnosti v rámci mediálního aktivismu. Seznamuje s pojmy týkající se tohoto tématu, což jsou média, proces mediace, culture jamming, kulturní sabotáž apod. Práce popisuje změny tradičních médií s příchodem nových informačních technologií a jak se tyto změny projevují ve společnosti. Cílem je popsat, ne však vyčerpávajícím způsobem, jak …viac
Abstract:
This thesis describes the advent of new manifestations of media in society in media activism. It introduces concepts regarding this subject, the media, the process of mediation, culture jamming, cultural sabotage. This work describes changes in traditional media with the advent of new information technologies and how these changes manifest themselves in society. The aim is to describe how the arrival …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. František Kůst

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta