Hana NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Sociální začleňování klientů propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

Social Inclusion of Clients Released from Execution of Punishment by Imprisonment
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice sociálního začleňování osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Tato skupina osob patří mezi rizikové jedince, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Termín sociálního vyloučení se stává realitou současné společnosti, jeho problematika v sobě zahrnuje široký komplex aspektů, kdy mezi nejčastější patří ztráta bydlení, nezaměstnanost, …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the issue of social inclusion of people released from prison. This group of people are among high-risk individuals who are at risk of social exclusion. The term social exclusion is becoming a reality of contemporary society, the issue includes a wide complex aspects. The most frequent ones include homelessness, unemployment, financial problems, debt and social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Zveřejnit od: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
 • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavel Kliment, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Hana. Sociální začleňování klientů propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Valašské Meziříčí, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4wnpbv 4wnpbv/2
4. 4. 2011
Složky
Soubory
Marklová, E.
14. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.