Bc. Martin Pomykal

Diplomová práce

Aplikace bezdrátových systému domácí automatizace \nl{}

A Wireless Home Automation Systems Application \nl{}
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku aplikace bezdrátových systémů domácí automatizace. Úvodní část představuje analýzu možností využití systémů domácí automatizace, která je doplněna vymezením technických a legislativních požadavků na tyto systémy. Jsou zde rovněž popsány možnosti integrace jiných prvků do systému domácí automatizace. Výstupem práce je návrh bezdrátového systému domácí automatizace v …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of the application of wireless home automation systems. The introductory part presents an analysis of the possibilities of using home automation systems, which is completed by defining the technical and legislative requirements for these systems. There are also described the possibilities of integrating other elements into the home automation system. The outcome of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014
Zveřejnit od: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pomykal, Martin. Aplikace bezdrátových systému domácí automatizace \nl{}. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe