Bc. Jiří Šedivý

Diplomová práce

Geologie a kamenné stavební materiály slovanského centra v Pohansku u Břeclavi

Geology and building stone materials of the Slavic centre at Pohansko near Břeclav
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá petrografickou charakteristikou stavebního materiálu použitého na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi. Výsledky byly konfrontovány s makroskopicky podobnými horninami ze severovýchodního okraje vídeňské pánve a byla zjištěna provenience písčitých vápenců Pohanska. Detailně jsou popsány kenozoické sedimenty z vrtů roku 2006 a 2007 a následně zkonstruovány řezy daného …více
Abstract:
The present thesis deals with the petrographical description of the stone construction material used in the Early Medieval centre Pohansko near Břeclav. The results were confronted with macroscopically similar rocks from the north-eastern border of the Vienna Basin; further, the provenance of sandy limestone of Pohansko was established. Cenozoic deposits from drillings done in 2006 and 2007 were described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie