Bc. Tomáš Vejvoda

Diplomová práce

Marketingová profese a stres

Marketing Profession and Stress
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá stresovým zatížením marketingových pracovníků v porovnání s dalšími oblastmi. Důvodem, proč jsem si toto téma vybral, je aktuálnost, globálnost a zásah stresu v pracovním životě na každého z nás. Cílem je zjistit, jak stres ovlivňuje vykonávání profese u marketingových pracovníků. Teoretická část se zabývá stresem a motivací. Praktická část se věnuje ovlivnění temperamentu …více
Abstract:
This diploma thesis is considering stressful load of marketing workers in comparison of different field. The reason for choosing this topic was a relation to the actual time period, global and stressful impact of each of us 's working lives. The goal is to find out how it affects work-related stress at marketing staff. Theoretical part deals with stress and motivation. Practical part deals with influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace