Bc. Jakub ČAPSKÝ

Master's thesis

Zdravý životní styl u studentů vysoké školy

Healthy lifestyle at college students
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá pohledem na životní styl studentů během jejich studia na vysoké škole. Práce se zaměřuje na seznámení s pozitivními, tak i negativními determinanty působící na naše zdraví. Dále zahrnuje důsledky nezdravého životního stylu během průběhu studia v podobě zdravotních komplikací nebo civilizačních nemocí, které mohou potkat každého z nás a ovlivnit způsob našeho života. Výzkumná …more
Abstract:
This diploma thesis takes a view on student's lifestyle during their studies at the university. The thesis focuses on familiarization with the positive and negative determinants influencing our health. Then it includes the impacts of unhealthy lifestyle during our university studies in a form of health complications or lifestyle diseases, which can happen to each of us and influence the way we live …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČAPSKÝ, Jakub. Zdravý životní styl u studentů vysoké školy. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/