Markéta Šafrová

Bachelor's thesis

Obchodní rejstřík v ČR

The Business Register in the Czech Republic
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o současné právní úpravě obchodního rejstříku v České republice. Ve své práci se zabývám zásadami pro vedení obchodního rejstříku, zapisovanými údaji a subjekty a účinky těchto rejstříkových zápisů. Kromě toho je přiblížen průběh rejstříkového řízení v první instanci. Na závěr je nastíněno zapojení českého obchodního rejstříku do Evropského obchodního rejstříku. Právní úprava …viac
Abstract:
The thesis is focused on a contemporary legal regulation of the Business Register in the Czech Republic. I deal with priciples of his administration, registered facts and subjects of law and effects of these registrations. Futhermore there is described a course of the judicial process in the first instance. At last there is briefly described the involvement of the Business Register of the Czech Republic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedúci: Miluše Kalinová
  • Oponent: Petr Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22648