Bc. Zdeněk Pelzer

Bakalářská práce

Význam a využití moderních didaktických technologií v praktickém vyučování

The meaning and use of modern technology in teaching practical lessons
Anotace:
Anotace Téma mé bakalářské práce „Význam a využití moderních didaktických technologií v praktickém vyučování“ je zvoleno z praktického důvodu – mé profese učitele praktického vyučování a momentálního zadání zaměstnavatelem, které odpovídá tématu. Teoretická část pojednává obecně o didaktických technologiích a jejich využití dřívějším a současným a možnostech, které tyto technologie nabízejí do budoucna …více
Abstract:
Abstract The topic of my thesis "The meaning and use of modern technology in teaching practical education" is selected Rom the practical mason - my teacher's practical teaching profession and employer momentary input that corresponds to the topic. The theoretical part deals with the general teaching technologies and their use of the old and the contemporary and opportunities that these technologies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta