Theses 

Interfejs mezi čtečkou čipových karet a sběrnicí I2C – Rudolf Hadida

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Rudolf Hadida

Bakalářská práce

Interfejs mezi čtečkou čipových karet a sběrnicí I2C

Interface between Card Reader and I2C Bus

Anotace: Cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie rozhrania medzi RFID čítačkou a zbernicou I2C. V prvých dvoch kapitolách sú popísané technológie a v praktickej časti je rozoberané dekódovanie dát z RFID čítačky a následne ich korektné spracovanie, prevedenie z binárnej podoby do znakovej v ASCII formáte a v konečnej fáze implementácie rozhrania sprístupnenie pre čítanie cez I2C zbernicu. Pre prezentáciu funkčnosti bol vytvorený systém, v ktorom bolo toto rozhranie použité.

Abstract: The goal of this bachelor thesis was to create an interface between RFID reader and I2C bus. In the first two chapters are described technologies and in practical part is discussed decoding data from the RFID reader and then the correct processing, converting from binary format to ASCII character format and in the final stage of implementing the interface accessing for reading through the I2C bus. For presentation of functionality was created a system in which the interface was used.

Klíčová slova: rozhranie, RFID, I2C, čítačka kariet, zbernica

Keywords: interface, RFID, I2C, card reader, bus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Radek Novák
  • Oponent: Martin Tomis

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz