Bc. Miroslav ANTAL

Master's thesis

Srovnání výstupů a možností hydrologických modulů v GRASS GIS a SAGA GIS

Comparison of hydrologic analyses in the GRASS GIS and SAGA GIS
Abstract:
Práce je zaměřena na vzájemné porovnání možností a výstupů hydrologických modulů v open source softwarech GRASS GIS a SAGA GIS. První část práce je věnována cílům a metodice práce, popisu výše zmíněných programů, včetně popisu a přípravy použitých vstupních dat. Druhá část se orientuje na vlastní hydrologické analýzy ? jejich seznam, popis a jejich datové či mapové výstupy. Obsahem třetí části je porovnání …more
Abstract:
The thesis is focused on comparison of hydrologic analysis in open source software of GRASS GIS and SAGA GIS. The first part is dedicated to thesis goals and methods, description of aforementioned software including description and preparation of used data source. The second part is oriented to hydrologic analysis ? their list, description and outputs. The final part contains general comparison within …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2013
Accessible from:: 19. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 8. 2013
  • Supervisor: Doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ANTAL, Miroslav. Srovnání výstupů a možností hydrologických modulů v GRASS GIS a SAGA GIS. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta