Bc. Marie Bedrošová

Diplomová práce

Komunikační strategie v zobrazování ženských a mužských postav na příkladu fandomu seriálu Doctor Who

Communication strategies in representation of female and male characters in the case of Doctor Who fandom
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikačními strategiemi v zobrazování ženských a mužských postav na příkladu konkrétní online fanouškovské komunity seriálu Doctor Who. Nejprve perspektivou feministické kritiky médií definuje strategie dominantní kultury, které využívají tradičního a dichotomického zobrazování feminity a maskulinity, s čímž souvisí stereotypní a negativní zobrazování ženských hrdinek. Poté …více
Abstract:
This diploma thesis deals with communication strategies in representation of female and male characters in the case of a specific online Doctor Who fan community. Firstly, using the perspective of feminist media criticism, the thesis defines strategies of dominant culture that contain traditional and dichotomous representations of femininity and masculinity, which are related to stereotypical and negative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika