Mgr. Anna Záchová

Diplomová práce

Seberegulace v kontextu zvládání zátěže, self-efficacy a self-esteem u mladých lidí ve vynořující se dospělosti

Self-regulation in the context of coping, self-efficacy, and self-esteem in emerging adults
Anotace:
Cílem práce bylo popsat nejčastěji zažívané zátěžové situace a strategie jejich zvládání v období vynořující se dospělosti a také odhalit souvislosti mezi seberegulačními a copingovými strategiemi. Zároveň nás zajímaly souvislosti mezi způsobem zvládání zátěže a charakteristikami období vynořující se dospělosti. Také jsme se zaměřili na vztahy seberegulačních a copingových strategií se self-esteem …více
Abstract:
The aim of this study was to describe stressful life situations and coping strategies in emerging adulthood and find out links between self-regulatory and coping strategies. Research was also focused on description of relationships between coping strategies and emerging adulthood characteristics in the context of self-esteem and self-efficacy. Sample consisted 158 university students aged 18 to 29 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta