Mgr. Rudolf Rys, Ph.D.

Disertační práce

Reforma veřejné správy z pohledu správní vědy

Reform of Public Administration from the Administrative Science Perspective
Anotace:
Disertační práce pojednává o reformě veřejné správy z hlediska správní vědy. Práce si klade za cíl systemizovat zpracovávané informace, zdůraznit některé méně známé teoretické souvislosti a navrhnout některé nové náměty pro další diskusi nad tímto velmi obsáhlým tématem. Mělo by se jednat o poznatky určené pro lepší pochopení této komplexní problematiky a v této souvislosti rovněž o poznatky určené …více
Abstract:
This doctoral thesis deals with the reform of the public service in light of the administrative science. The doctoral thesis proposes to create a logical system of relevant information, to emphasize less known theoretical connections and to draw up some new topics for the further discussion about this very deep theme. The empirical evidence should be useful for the better comprehension of this subject …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., JUDr. Miloš Matula CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Správní právo a právo životního prostředí