Bc. Tereza KRÁLOVÁ

Diplomová práce

Užívání výukových zdrojů a podpora učení žáků ve výuce anglického jazyka

The Use of Teaching and Learning Resources and Scaffolding Learning of Lower Secondary School Students in English Lessons
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo realizovat výzkumné šetření soustředící se na to, jakým způsobem a k jakým účelům jsou užívány tištěné a digitální zdroje v hodinách anglického jazyka, při domácí přípravě, popř. jakým způsobem se těmto žákům dostává pomoci v případě, kdy mají nějaký problém a neví si rady. Hlavní výzkumná otázka byla formulována následovně: Jak užívají žáci 8. ročníku ZŠ tištěné a digitální …více
Abstract:
The aim of the thesis was to carry out a research survey focusing on how and for what purposes printed and digital resources are used in English language lessons, during home preparation, or how the students get help when they have a problem and don´t know what to do. The main research question was formulated as follows: How do 8th grade students use printed and digital resources in English language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Tereza. Užívání výukových zdrojů a podpora učení žáků ve výuce anglického jazyka. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta