Ing. Zbyněk Kudrna, DiS.

Diplomová práce

Management mimořádných událostí v přednemocniční neodkladné péči

Accident Management in prehospital emergency care
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena do dvou části. První (teoretická) část je svým obsahem členěna do 5 kapitol (Bezpečnostní systém ČR, Mimořádné události, Integrovaný záchranný systém, Zdravotnická záchranná služba a mimořádné události, Krizová připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby). Úkolem je objasnit nejdůležitější prvky ve sledované problematice související s mimořádnými událostmi …více
Abstract:
Diploma Thesis is divided into two parts. The first (theoretical) part comprise five chapters (Security System of the Czech Republic, Emergencies, Integrated Rescue System, Emergency Medical Service and emergency preparedness of emergency medical services provider). The task is to explain the most important elements in the studied fields related to emergencies. The second (empirical) part is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta