Bc. Simona Paulovská

Bachelor's thesis

Vybrané tematizace marketingové komunikace v oboru fashion

The selected subjects of marketing communication in fashion
Abstract:
The subject of the thesis is the issue of consumption and investment to the social position in the field of fashion in the modern society. The theoretical part contains basic information about consumption as an essential element of the market mechanism and how we use it for our social stratification. Findings about investment to social position which are closely connected to conspicuous consumption …viac
Abstract:
Predmetom záverečnej práce je problematika spotreby a investovania do spoločenskej pozície v odbore fashion. Teoretická časť obsahuje poznatky o spotrebe, ako základnom prvku trhového mechanizmu a ako ju využívame v rámci sociálnej stratifikácie, taktiež poznatky o investovaní do spoločenskej pozície čo úzko súvisí s okázalou spotrebou. Praktická časť potom obsahuje aplikáciu teoretického základu do …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Veronika Machowská, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní