Dominika Kútna

Bakalářská práce

Európska ekonomika a jej váha v ekonomike svetovej

Evropská ekonomika a její váha v ekonomice světové
Anotace:
Bakalářská práce Evropská ekonomika a její váha v ekonomice světové je zaměřená na postavení ekonomiky Evropské unie ve světě a její současný vliv. Cílem tyhle práce je určit, jestli je ekonomika Evropské unie dostatečně silná stát se globálním lídrem. V první kapitole se práce zaměřuje na všeobecnou charakteristiku ekonomiky Evropské unie z pohledu makroekonomických ukazatelů a na její současný stav …více
Abstract:
Bachelor thesis European economy and its importance in the world economy is focused on the place of economy of European union in the world and its current influence. The target of this thesis is to define, whether the economy of European Union is enough strong to become global leader. The thesis aims in the first chapter on the general characteristics of economy of European Union from the view of macroeconomic …více
Abstract:
Bakalárska práca Európska ekonomika a jej váha v ekonomike svetovej je zameraná na postavenie ekonomiky Európskej únie vo svete a jej súčasný vplyv. Cieľom tejto práce je určiť, či je ekonomika Európskej únie dostatočne silná stať sa globálnym lídrom. V prvej kapitole sa práca zameriava na všeobecnú charakteristiku ekonomiky Európskej únie z pohľadu makroekonomických ukazovateľov a jej súčasný stav …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Eva Cihelková
  • Oponent: Josef Bič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26696