Theses 

Aktivní otcovství a role otce v současné rodině – Bc. Markéta Lasovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Bc. Markéta Lasovská

Diplomová práce

Aktivní otcovství a role otce v současné rodině

Active paternity and father´s role in current family

Anotace: Pojem aktivní otcovství vznikl v důsledku změn, které přináší moderní společnost. Jedná se o formu rodičovství, charakteristickou aktivním zapojením otce do péče o děti a domácnost. To, zda muž přijme svou otcovskou roli aktivně, závisí na mnoha faktorech. Jedním z faktorů je historický vývoj otcovství, dále je to výchova, ve které muži vyrůstali, pohled na genderovou problematiku a s tím související přijetí či odmítnutí genderových stereotypů ve výchově a v neposlední řadě také přístup partnerky/matky dětí. Kvantitativní výzkum je zaměřen na zjištění, jakou roli zastávají otcové v rodinách a jaký mají názor na aktivní otcovství, otce na rodičovské dovolené a jaké faktory ovlivňují jejich postoj k této problematice. Data byla získávána pomocí techniky dotazníku.

Abstract: Active fatherhood is a concept which was created as a result of changes in modern society. That is form of parenting which is characterized by active involvement of father in child care and household. Decision to accept active paternal role depends on a lot of factors. One of this factor is historical development of fatherhood, following factor is upbringing in which man grew up, man attitude to gender issues and acceptation or rehection of gender stereotypes in upbringing, and also access of his partner/mother of children. Quantitative research is focused on determining the role of father which respondents play in family and what respondents think about active fatherhood, father on parental leave and which factors influence their opinion on this issue. Data were obtained using a questionnare.

Klíčová slova: rodina, rodičovství, aktivní otcovství, tradiční otcovství, role otce v rodině, gender, výchova, mužská identita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32154 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Lasovská, Markéta. Aktivní otcovství a role otce v současné rodině. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz