Mgr. Veronika Bartáková, Ph.D.

Doctoral thesis

Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži.

Population and population-genetic aspects of biological invasions and their impact on the co-evolutionary relationship between bitterling and their mussel hosts.
Abstract:
Invaze nepůvodních druhů často ohrožují původní druhy, společenstva a ekosystémy. Antropogenní faktory mohou mít výrazný dopad na současné rozšíření vnitrodruhové genetické diverzity původních i nepůvodních organismů. Přítomnost nepůvodních druhů může také ovlivňovat mezidruhové koevoluční vztahy ve společenstvech původních organismů. Interagující druhy často existují v prostorově strukturovaných populacích …more
Abstract:
Invasions of non-native species threaten many native species, communities, and ecosystems. Anthropogenic factors can have a significant impact on contemporary distribution of intraspecific genetic diversity of non-native and native organisms. The presence of non-native species can affect interspecific coevolved associations within the communities of the native organisms. Interacting species often coexist …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 4. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Zoology