Aneta GOLDFINGEROVÁ

Bakalářská práce

Určovací klíč (příručka) pro determinaci běžných organismů lesních ekosystémů využitelný na 2. stupni ZŠ

Taxonomic key (handbook) to determine common organisms of a forest ecosystem applicable to lower secondary schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá revizí běžně se vyskytujících organismů lesních ekosystémů v učebnicích přírodopisu a v regionu Českokrumlovska a jejich zpracováním do stručného klíče, využitelného na 2. stupni základních škol. Teoretická část pojednává o lese a jeho proměnách, lesních společenstvech, zakotvení uvedené problematiky v rámcovém vzdělávacím programu a vývoji a tvorbě určovacích klíčů. Praktická …více
Abstract:
The bachelor's thesis revises commonly occurring organisms of forest ecosystems in textbooks of natural history and the region of Český Krumlov and their processing into a brief key, usable at the 2nd level of primary schools. The theoretical part deals with the forest and its changes, forest communities, embedding the issue in the framework educational program and the development and creation of identification …více
 

Klíčová slova

les organismus klíč určování
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GOLDFINGEROVÁ, Aneta. Určovací klíč (příručka) pro determinaci běžných organismů lesních ekosystémů využitelný na 2. stupni ZŠ. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4xk17s 4xk17s/2
26. 4. 2021
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 4. 2021
Bulanova, L.
27. 4. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.