Bc. Dana Fialová

Diplomová práce

Skupinová reedukace specifických poruch učení žáků 2. stupně ZŠ v pedagogicko-psychologické poradně

Group Reeducation of Specific Learning Difficulties of Students of Second Grade of Primary School at the Educational and Psychological Counseling
Anotace:
Předmětem diplomové práce je skupinová reedukace specifických poruch učení 2. stupně ZŠ.Teoretická část diplomové práce se věnuje teoretickým východiskům problematiky specifických poruch učení, vzdělávání, poradenským službám pro žáky se specifickými poruchami a třetí kapitola se zabývá reedukací specifických poruch učení. Výzkumná část diplomové práce je zaměřená na realizaci skupinové reedukace specifických …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is specific learning disorders group reeducation of primary school pupils aged 11 – 15 years (older school age). The theoretical part deals with solution of specific learning disorder, education, counselling services for pupils with special needs and the third chapter follows up reeducation of specific learning disorders. The focus of the practical part is on specific learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta