Bc. Markéta Kopřivová

Bakalářská práce

Internet věcí - přínosy a bezpečnostní hrozby; způsoby jejich ošetření

Internet of Things – Benefits and Security Threats; Ways of Treating them
Anotace:
Bakalářská práce se zamřeřuje na internet věcí, jeho přínosy, bezpečnostní hrozby a jejich ošetření. V práci jsou popsána jednotlivá odvětví, do kterých internet věcí zasahuje, konkrétní případy zneužití a jak je možné předejít hrozbám, které souvisejí s připojením k síti.
Abstract:
Bachelor thesis is based on the internet of things, benefits, security threats and their treatments. In the work are described the various industries in which the internet of things reaches, specific cases of abuse and how it is possible to prevent the threats associated with connecting to the network.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Kerbic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní