Bc. Tereza Kraftová

Diplomová práce

Genderové rozdíly ve zkušenosti ve vztahu s depresivním partnerem

Gender differences in the experience of the relationship with a depressive partner
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na genderové rozdíly ve zkušenosti ve vztahu s depresivním partnerem. Námět vychází především ze dvou diplomových prací, zabývajících se zkušeností partnerek/partnerů ve vztahu s depresivními muži/ženami. Výzkumný soubor tvoří šest žen a pět mužů. Pro analýzu dat byla použita metoda zakotvené teorie. Cílem výzkumu je bližší prozkoumání prožitků, projevů a zvládání de-prese …více
Abstract:
The thesis is focused on gender differences in the experience in relationship with a depressive partner. The theme is based mainly on two dissertations dealing with the experience of partners in a relationship with depressive men / women. The research group consists of six women and five men. For data analysis was used grounded theory method. The research aims to further explore the experiences, manifestations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychoterapeutická studia