Bc. Marie Šebetková

Diplomová práce

Volnočasové aktivity dětí s autismem v regionu města Poděbrad

Free time activities for children with autism in the region of Poděbrady
Anotace:
Tématem diplomové práce jsou Volnočasové aktivity dětí s autismem v regionu města Poděbrad. Cílem diplomové práce bylo popsat volnočasové aktivity dětí s autismem v současnosti v regionu města Poděbrady. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na město Poděbrady a jeho blízké okolí. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola obsahuje teoretická východiska autismu, jsou zde uvedeny …více
Abstract:
The topic of the thesis are free time activities of children with autism in the region of Podebrady. The aim of this thesis was to describe the leisure activities of children with autism are currently in the region of Podebrady. My research was focused on the city Podebrady and its surroundings. The theoretical part of the thesis is divided into three chapters. The first chapter contains theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta