Andrea KRAYZLOVÁ

Bakalářská práce

Geografická organizace zpracovatelského průmyslu: příklad chemického průmyslu

Geographical organisation of manufacturing industry: the case of chemical industry
Anotace:
Ve své bakalářské práci se budu zabývat změnami prostorového rozmístění chemického průmyslu na území Česka mezi lety 1987 - 2013 a hlavními změnami ve stejném časovém období na příkladu starého průmyslového regionu Moravskoslezského kraje. Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsem vymezila a definovala chemický průmysl, a jeho charakteristické rysy. Dále se budu zaobírat …více
Abstract:
In my bachelor thesis I will deal with the changes in the spatial distribution of the chemical industry in the Czech Republic between 1987 and 2013 and the main changes in the same time period on the example of the old industrial region of the Moravian-Silesian Region. This bachelor thesis is divided into four chapters. In the first chapter, I identified and defined the chemical industry, and its characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAYZLOVÁ, Andrea. Geografická organizace zpracovatelského průmyslu: příklad chemického průmyslu. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta