Bc. Petra LESOVÁ

Bakalářská práce

Výzkum spokojenosti zákazníků jako východisko pro návrh marketingového plánu firmy Les catering, s. r. o.

The research of satisfaction of costumers as a starting point for a propsal of the marketing plan for the company Les catering, s. r. o.
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu pro firmu působící v oblasti gastronomie. První část práce pojednává o základních pojmech využívaných v odborné terminologii marketingu. V praktické části je představena firma, její historie, poskytované cateringové služby a její prozatímní marketingové aktivity. Následně bylo provedeno dotazníkové šetření spokojenosti současných zákazníků …více
Abstract:
Presented thesis is focused on complete marketing plan for the company acting in the gastronomy sector. The first part of the thesis treat of basic concepts, which are used in specialised terminology. In the practical part is the firm, its history, offered servises, provisional marketing activities introduced. In the next part was the research of the satisfaction of the consumers realized. On the basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Julie Brožová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LESOVÁ, Petra. Výzkum spokojenosti zákazníků jako východisko pro návrh marketingového plánu firmy Les catering, s. r. o.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností

Práce na příbuzné téma