Bc. Petra LESOVÁ

Bachelor's thesis

Výzkum spokojenosti zákazníků jako východisko pro návrh marketingového plánu firmy Les catering, s. r. o.

The research of satisfaction of costumers as a starting point for a propsal of the marketing plan for the company Les catering, s. r. o.
Abstract:
Předložená práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu pro firmu působící v oblasti gastronomie. První část práce pojednává o základních pojmech využívaných v odborné terminologii marketingu. V praktické části je představena firma, její historie, poskytované cateringové služby a její prozatímní marketingové aktivity. Následně bylo provedeno dotazníkové šetření spokojenosti současných zákazníků …more
Abstract:
Presented thesis is focused on complete marketing plan for the company acting in the gastronomy sector. The first part of the thesis treat of basic concepts, which are used in specialised terminology. In the practical part is the firm, its history, offered servises, provisional marketing activities introduced. In the next part was the research of the satisfaction of the consumers realized. On the basis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Julie Brožová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LESOVÁ, Petra. Výzkum spokojenosti zákazníků jako východisko pro návrh marketingového plánu firmy Les catering, s. r. o.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Retail Management