Mgr. Pavlína Šrubařová

Diplomová práce

Funkce trestu a trestání v současné společnosti. Právně-filosofická analýza problému

The Role of Punishment in Contemporary Society. An Analysis of a Philosophical and Legal Problem
Anotace:
Diplomová práce „Funkce trestu a trestání v současné společnosti. Právně filosofická analýza problému“ se zabývá tématikou trestu a trestání v současné společnosti se zaměřením na problematiku alternativních trestů v české právní úpravě. Práce vysvětluje pojem trestu, následně popisuje historický vývoj trestů a trestání ve společnosti a poté charakterizuje jednotlivé teorie trestání. V další části …více
Abstract:
The thesis "The Role of punishment in contemporary society: An Analysis of a Philosophical and Legal Problem" deals with the topic of punishment in contemporary society with focus on problematics of alternative punishments in czech legislation.The thesis explains a term "punishment", explains historical development of the punishment and punishing in society in general and subsequently characterises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta