Bc. Vít Křivánek

Diplomová práce

Drogová kriminalita a specifika jejího dokazování

Drug Crime and Specifics of its Evidence
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá drogovou problematikou z pohledu trestních předpisů České republiky. V práci je uvedena základní terminologie užívaná v souvislosti s tímto problémem a společenský pohled na zneužívání drog v kontextu sociologické vědy. Rovněž není opomenut historický exkurz do problému. Stěžejní část práce je věnována základní hmotněprávní úpravě drogové kriminality a postupům při odhalování …více
Abstract:
This thesis deals with the drug problematics from the point of view of the criminal legislation of the Czech Republic. The thesis presents the basic terminology related to this problem and the social view of drug abuse in the context of sociological science. There is also a historical excursion into the problem. The main part of the work is devoted to the basic substantive treatment of drug crimes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta