Bc. Petra Ledererová

Diplomová práce

Komparace pozice vybraných bank ze skupiny Erste Group na trhu korporátních úvěrů

Comparison of the position of selected Erste Group banks in the corporate loan market
Anotace:
Předmětem diplomové práce je přiblížit problematiku korporátních úvěrů, obecně popsat jednotlivé úvěrové produkty zkoumaných bank, podat obraz o pozici banky v oblasti korporátních úvěrů na daném trhu a vyhodnotit, jak se podařilo vybrané banky pro obyvatelstvo přetransformovat na banky univerzální. To znamená objasnit, jaký podíl představují úvěry pro korporace a retail v dané bance dneska. Mezi zkoumané …více
Abstract:
The subject of the thesis is to describe the topic of corporate loans, it describes the individual credit products of the examined banks in generall, to give an overview of the bank's position in the area of corporate loans on the market and it evaluates, how were transformed the selected retail banks into universal banks. This means to clarifying, how is the proportion of corporate and retail loans …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ryioj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Ilja Skaunic, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné