Mgr. Maciej Kubaczyński

Bakalářská práce

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Spádovost za službami ve vybraném regionu“ je charakteristika okresu Jeseník a analýza procesů obslužné spádovosti dané oblasti. Zkoumání se zaměřuje na spádovost za službami ve zdravotnictví, školství a maloobchodu ve 24 obcích okresu. Hlavním podkladem pro zpracování cíle je anketární šetření a jeho výsledky poskytnuty představiteli obcí uvedeného okresu.
Abstract:
The subject of the bachelor´s thesis: “Travel to services in selected region” is a description of the Jeseník District and analysis of travel to services in mentioned area. The research is focused on travel to services in health, education and retail sectors in 24 municipalities in the district. The survey questionnaire and its results given by representatives of municipalities from the district were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch