Mgr. Maciej Kubaczyński

Bachelor's thesis

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Spádovost za službami ve vybraném regionu“ je charakteristika okresu Jeseník a analýza procesů obslužné spádovosti dané oblasti. Zkoumání se zaměřuje na spádovost za službami ve zdravotnictví, školství a maloobchodu ve 24 obcích okresu. Hlavním podkladem pro zpracování cíle je anketární šetření a jeho výsledky poskytnuty představiteli obcí uvedeného okresu.
Abstract:
The subject of the bachelor´s thesis: “Travel to services in selected region” is a description of the Jeseník District and analysis of travel to services in mentioned area. The research is focused on travel to services in health, education and retail sectors in 24 municipalities in the district. The survey questionnaire and its results given by representatives of municipalities from the district were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Reader: Ing. Veronika Šranková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism