Bc. Anna Borkovcová

Diplomová práce

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v prostředí České republiky

General Data Protection Regulation (GDPR) in the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá ochranou osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) a to jak v kontextu EU, tak i v České republice. Cílem práce je analýza oblasti ochrany osobních údajů, šetření v rámci několika velkých firem působících v ČR a vytvoření vyhodnocení, jehož výstupem je postup pro ověření souladu správy a zpracování osobních údajů s GDPR. V teoretické části se autorka podrobně …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with the protection of personal data pursuant to the European General Data Protection Regulation (GDPR) nr. 2016/679. This issue will solve for the Czech environment and in the EU context. The aim of this Thesis is to analyze the area of personal data protection, research within several large companies operating in the Czech Republic. Then create and evaluate the final output …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM5827

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 5. 2019
 • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.
 • Oponent: prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 5. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4xwde5 4xwde5/5
28. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
28. 5. 2019
Kohout, J.
31. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.