Theses 

Analysis of Regional Security in the Persian Gulf and the Geopolitical Importance of the Strait of Hormuz – Dana Krésová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dana Krésová

Bakalářská práce

Analysis of Regional Security in the Persian Gulf and the Geopolitical Importance of the Strait of Hormuz

Analýza Regionální Bezpečnosti v Perské zálivu a Geopolitická Významnost Hormuzské úžiny

Anotace: Tato Bakalářská Práce pojednává o regionální bezpečnosti v Perském zálivu. Hlavním cílem je analyzovat procesní změny regionální bezpečnosti od Britského odchodu v roce 1971 až po současnost 2016. Tato práce aplikuje metodu regionálních bezpečnostních komplexů, kterou zpracovali teoretici Buzan a Waever. Tato teorie je použita, aby určila základní rámec a poskytla hlubší náhled na region Perského zálivu. Práce také zahrnuje geopolitický význam Hormuzské úžiny, aby popsala její vztah k Perskému zálivu. Výsledky ukazují, že vysvětlení teorie se vztahuje na bezpečnostní změny v Perském zálivu. Výzkum dále odhaluje důležité události, které vysvětlují současnou situaci v regionu.

Abstract: This Bachelor Thesis deals with a regional security in the Persian Gulf. The main objective is to analyse the transformation process of the regional security since British withdrawal in 1971 up to date 2016. This Thesis uses regional security complex method developed by Buzan and Waever. The theory is applied to determine the primary framework and to provide a deeper insight in to the Persian Gulf region. Also, the Thesis incorporates the geopolitical importance of the Strait of Hormuz to describe its relation towards the Persian Gulf. The results show that the explanation of the theory relates to security changes in the Persian Gulf. The findings further reveal significant events that explain the current situation in the region.

Klíčová slova: Perský záliv, Regionální bezpečnostní komplex teorie, Hormuzská úžina, Rovnováha moci, Geopolitika, Sektářský konflikt

Keywords: the Persian Gulf, Regional Security Complex Theory, the Strait of Hormuz, Balance of Power, Geopolitics, Sectarian conflict

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/52558 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/52558/priloha/45413 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz