Bc. Jitka Havlíková

Master's thesis

Senioři v domě s pečovatelskou službou a jejich seberealizace

Elderly people living in sheltered house with social care service and their self-realization
Abstract:
Název diplomové práce: Senioři v domě s pečovatelskou službou a jejich seberealizace Počet slov: 24 120 Diplomová práce se zabývá představami seniorů o jejich smysluplném životě. Mým cílem je zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jaké představy mají senioři ve vybraném domě s pečovatelskou službou o své seberealizaci?“ Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části vymezuji pojmy senioři, stáří …more
Abstract:
The title of diploma thesis: The elderly in nursing home and their self-realization The number of words: 24 120 The diploma thesis deals with the ideas of meaningful life of the elderly. My goal is to answer the main research question „Which ideas do the elderly have about their self-realization in the chosen nursing home?“ The text of the work is divided into three parts. In the theoretical part I …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií