Anna Valenčinová

Diplomová práce

Riadenie úverového rizika v českom bankovníctve.

Řízení úvěrového rizika v českém bankovnictví.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá řízením úvěrového rizika v českém bankovnictví. Tvoří ji čtyři samostatné kapitoly. První tři kapitoly obsahují teoretický základ důležitých poznatků, které se týkají dané problematiky. V první kapitole jsou uvedeny základní obecné informace o bance, význam bankovní regulace a dohledu a všechny druhy bankovních rizik s akcentem na riziko úvěrové. Druhá kapitola se zabývá …více
Abstract:
This thesis deals with the management of credit risk in the Czech banking sector. It consists of four separate chapters. The first three chapters provide a theoretical basis for important knowledge concerning the issue. The first chapter provides general background information about the bank, the importance of bank regulation and supervision, and all types of banking risks, with emphasis on credit …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá riadením úverového rizika v českom bankovníctve. Tvoria ju štyri samostatné kapitoly. Prvé tri kapitoly obsahujú teoretický základ dôležitých poznatkov, ktoré sa týkajú danej problematiky. V prvej kapitole sú uvedené základné všeobecné informácie o banke, význam bankovej regulácie a dohľadu a všetky druhy bankových rizík s akcentom na riziko úverové. Druhá kapitola sa …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Stanislava Půlpánová
  • Oponent: Simona Servusová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26275

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance