Bc. Pavla Kozáková

Bakalářská práce

Předpoklad první vzdělanostní tranzice: socioekonomický status rodičů nebo kulturní kapitál?

Condition of the first educational transition: socioeconomic status or cultural capital?
Anotace:
Téma této práce je zaměřeno na předpoklady první vzdělanostní tranzice, což je fenomén, který je v České republice specifický tím, že probíhá již v raném věku. Cílem této studie je popsat působení charakteru výchozí rodiny na uskutečnění prvního přechodu mezi úrovněmi vzdělávacího systému. Jaké by mělo být rodinné prostředí po stránce materiální i kulturní, aby dítě mělo šanci dostat se na víceleté …více
Abstract:
This paper is focused on conditions of the first educational transition in the Czech Educational System which, specifically in the Czech Republic, takes place in very low age. The goal of this report is to describe influence of a family background on the first educational transition between two educational levels. What kind of material and social resources is required to enable a child to succeed in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií