Bc. Zdeněk Macháček

Bakalářská práce

Analýza vnitropodnikové komunikace ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty

Analysis of intradepartmental communication in the state organization Management railway transport road
Anotace:
Tato práce je zaměřena na výzkum efektivity vnitropodnikové komunikace Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na úseku řízení provozu. Hlavním cílem je analýza současného stavu vnitropodnikové komunikace a případný návrh na zlepšení. Pro hodnocení vnitropodnikové komunikace v organizaci bylo využito metod dotazování s využitím individuálních rozhovorů a dotazníků.
Abstract:
This work is intent on research of effective intradepartmental communication of Board railway transport road, state organization, on section direction operation. The main objective is to analyze the current state of internal communication and any suggestions for improvement. For evaluation of internal communication in the organization were used interviewing techniques using individual interviews and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macháček, Zdeněk. Analýza vnitropodnikové komunikace ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů