Theses 

Analýza vnitropodnikové komunikace ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty – Bc. Zdeněk Macháček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů

Bc. Zdeněk Macháček

Bakalářská práce

Analýza vnitropodnikové komunikace ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty

Analysis of intradepartmental communication in the state organization Management railway transport road

Anotace: Tato práce je zaměřena na výzkum efektivity vnitropodnikové komunikace Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na úseku řízení provozu. Hlavním cílem je analýza současného stavu vnitropodnikové komunikace a případný návrh na zlepšení. Pro hodnocení vnitropodnikové komunikace v organizaci bylo využito metod dotazování s využitím individuálních rozhovorů a dotazníků.

Abstract: This work is intent on research of effective intradepartmental communication of Board railway transport road, state organization, on section direction operation. The main objective is to analyze the current state of internal communication and any suggestions for improvement. For evaluation of internal communication in the organization were used interviewing techniques using individual interviews and questionnaires.

Klíčová slova: dispečerský aparát, informace, komunikace, komunikační kanály, komunikační toky, provozní dispečer, výpravčí, železniční doprava, železniční stanice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27213 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Macháček, Zdeněk. Analýza vnitropodnikové komunikace ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz