Michaela ČERNÁ

Bakalářská práce

Emoční inteligence jako schopnost ve vztahu k obecné inteligenci

Emotional intelligence as an ability in relation to general intelligence
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá emoční inteligencí jako schopností ve vztahu k inteligenci obecné. Text je rozdělen do dvou částí ? teoretické a empirické. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola pojednává o obecné inteligenci, o jejích základních funkčních koncepcích a rozmanitých teoriích. Druhá kapitola se zabývá emoční inteligencí, včetně jejího vývoje a modelů. Najdeme zde také …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with emotional intelligence as ability in relation to general intelligence. The text is divided into two parts ? theoretical and empirical. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter is about general intelligence of its basic functional concepts and diverse theories. The second chapter deals with emotional intelligence, including its development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Michaela. Emoční inteligence jako schopnost ve vztahu k obecné inteligenci. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta