BcA. Klaudie Jurmanová

Diplomová práce

Bedřich Smetana- Prodaná nevěsta

Bedřich Smetana – Bartered bride
Anotace:
Diplomová práce Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta, pojednává o životě a dílech jednoho z nejznámějších českých skladatelů období romantismu. V první části práce je popsán skladatelův život jak osobní tak profesionální. Ve druhé části se zaměřuji především na operu Prodaná nevěsta, která je jednou z mnoha významných děl Bedřicha Smetany. V rámci rozebírání opery se zabývám jejím vznikem, provedením …více
Abstract:
Diploma thesis „Bedřich Smetana – Bartered bride” deals with life and work of one of the most famous czech composers of the era of romantism. In the first part of my thesis is described personal and profesional life of Bedřich Smetama. In the second part I deal with opera Bartered bride, which is one of the most famous works of this great composer. I describe formation of opera, content, rendering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: MgA. Jaroslav Kubita
  • Oponent: doc. Mgr. Roman Novozámský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/iii5u/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na fagot