Bc. Lukáš Krahula

Master's thesis

Variabilita pole teploty a vlhkosti vzduchu v měřítku mezoklimatu města Brna

Variability of temperature and humidity fields in the mesoclimate scale of Brno
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo provést analýzu časoprostorové variabilitity pole teploty a vlhkosti vzduchu v oblasti města Brna. Teplotní pole bylo zkoumáno s využitím stacionárního a mobilního měření; vlhkostní pole pouze s využitím stacionárního měření. Měření byla prováděna v přízemní vrstvě atmosféry. Hodnoty naměřené v malé vzdálenosti nad zemským povrchem poskytují možnosti extrapolace. Diplomová …more
Abstract:
The main goal of this thesis was to discover spatio-temporal variability of air temperature and humidity field in an urban area on the example of Brno. There have been used two ways of exploration of temperature field – mobile and stationary. Air humidity fields were measured only by stations. Measurements took a place in the layer near surface giving an oportunity to extrapolate values to mixed layer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2013
  • Supervisor: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography and Cartography / Physical Geography