Bc. Aneta Olišarová

Master's thesis

Komparace právních forem akciová společnost a evropská společnost

Comparison of legal forms joint-stock company and European company
Anotácia:
Evropská společnost je v podstatě nadnárodní akciová společnost. Její nadnárodní charakter vyplývá ze skutečnosti, že je tato společnost upravena komunitárním právem, a také ze samotné podstaty evropské společnosti. Evropská společnost je poměrně novou formou podnikání, která umožňuje členským státům EU podnikat s prestižním přídomkem „SE“. Podnikatelské subjekty v České republice mohou vzhledem k …viac
Abstract:
The European company is basically a multinational joint-stock company. Its multinational character stems from the fact that this company is governed by Community law, and also the very nature of European company. The company is a relatively new form of business that allows EU Member States to do business with prestigious nickname "SE". Business entities in the Czech Republic may, in view of our country …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní