Bc. Filip Hladík

Diplomová práce

Zmeny antropometrických údajov u pacientov s ischemickou chorobou srdca - porovnanie aeróbneho a kombinovaného tréningu

Development in antropometric parameters with patients with ischemic heart disease - evaluation of aerobic and combined trainig
Abstract:
The goal of this study was to evaluate effect of a 12 week ambulant aerobic and combined (aerobic and resistance) training on antropometric parameters, fitness and oxygen transport system parameters with patients with ischemic heart disease. From antropometric parametres we measured weigt, BMI, waist circumference, hip circumefernce, waist/hip ratio, percentage of body fat measured with bioelectrical …více
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo posúdiť vplyv 12 týždňového ambulantného aeróbneho a kombinovaného aeróbneho a odporového tréningu na antropometrické parametre, výkonnosť a parametre transportnej kapacity u pacientov trpiacich ischemickou chorobou srdca. Z antropometrických parametrov sme hodnotili váhu, BMI, obvod pása, obvod bokov, pomer pás/boky a percento telesného tuku merané bioimpedančnou analýzou. …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta