Filip LUKEŠ

Bakalářská práce

Jemen jako oběť geopolitické rivality Íránu a Saúdské Arábie

Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu dopadů jemenského konfliktu na zemi skrze jeho vnitropolitický i mezinárodní rozměr. V práci je využitý teoretický koncept rozpadlých států a koncept ozbrojených konfliktů, které jsou následně aplikovány na příklad Jemenu. Konktrétně se práce zabývá politicko-bezpečnostními, sociálními a ekonomickými dopady na Jemen a sleduje konkrétní ukazatele reflektující …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the analysis of the impact of Yemen's conflict on the country through its internal and international dimensions. This thesis uses theoretical concepts of failed states and armed conflicts and applies them to the case of Yemen. In particular, the thesis examines how Yemen's conflict has affected its political-security, social, and economic aspects, as well as follows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKEŠ, Filip. Jemen jako oběť geopolitické rivality Íránu a Saúdské Arábie . Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia