Ing. Miloslava Vostrá

Bakalářská práce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006 - nerozhodnutí voliči a volební programy hlavních politických stran

The elections to the Chamber of deputies in 2006 - indecisive voters and volitive programmes of main political parties
Anotace:
Účast občanů ve volbách do Poslanecké sněmovny v období deseti let zaznamenala určitý trend poklesu. Tato práce se zabývá volebním chováním a jednání politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2006 a snaží se zodpovědět otázku proč v roce 2006 došlo ke zvýšení volební účasti a jakou roli v tom sehrály volební programy jednotlivých stran a jejich politická taktika.
Abstract:
During last ten years, there has been a trend to decline of citizen´s participation in Parliamentary elections registered to a certain degree. This work deals with both the election behaviour and negotiations of political parties until 2006 Parliamentary election and seeks toanswer the question why the 2006 election participation´s raise has occurred and of what role has played the election programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní