Květoslava VALOŠKOVÁ

Diplomová práce

Stresory práce u sociálních pracovníků

Stressors of the work by the social workers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stresory, které působí v pracovním prostředí na sociální pracovníky a ovlivňují výkon jejich práce. Teoretická část je zaměřena na pojem, definici, cíle sociální práce a profesi sociálního pracovníka. Pozornost je věnována také předpokladům, dovednostem, kompetencím, osobnosti sociálního pracovníka a jeho uplatnění v praxi. V práci jsou popsány definice stresu, stresové reakce …více
Abstract:
This dissertation deals with stressors acting upon social workers in the working environment and influencing their performance at work. The theoretical part is concentrated on the term, definition, objectives of social work and the social worker ´s profession. Attention is also paid to preconditions, skills, competences, and personality of the social worker and his/her finding employment as well. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2012
Zveřejnit od: 14. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALOŠKOVÁ, Květoslava. Stresory práce u sociálních pracovníků. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta